Kossuth Lajos szobra Clevelandben

Pictures and a Commemorative Book in Hungarian from the 1985 Restoration

A clevelandi Kossuth-szobor leleplezési ünnepélye (Középen áll a szónoki asztalnál Johnson, Cleveland polgármestere, tõle jobbra Cerri olasz,konzul ül, mellette Perczel Lajos a szoborbizottság elnöke áll mögötte Zseni József, a kettõ között Black C. József az emlékünnep elnöke. A polgármestertől balra Csutoros Elek clevelandi ref. lelkész áll előtte Nash, Ohio állam kormányzója ül, utána balra Hanna szenátor és James Barnett tábornok ül.)

Képaláírás: A clevelandi Kossuth-szobor leleplezési ünnepélye

(Középen áll a szónoki asztalnál Johnson, Cleveland polgármestere, tőle jobbra Cerri olasz,konzul ül, mellette Perczel Lajos a szoborbizottság elnöke áll mögötte Zseni József, a kettő között Black C. József az emlékünnep elnöke. A polgármestertől balra Csutoros Elek clevelandi ref. lelkész áll előtte Nash, Ohio állam kormányzója ül, utána balra Hanna szenátor és James Barnett tábornok ül.)

Ismertető szöveg: Sok ezer emberből állott a hatalmas menet, mely a leleplezésre rendezett sorokban megindult, közte díszruhás magyarok lóháton, fehérbe öltözött leányok, amerikai előkelőségek nagyszámú kocsikon, számtalan egyesület zászlóik alatt, köztük öt olasz egylet s a német veteránok csapata. Szólott a zene mindenütt, zengett a magyar és amerikai himnusz.
A szobornál Perczel Lajos megnyitó beszéde után az agg James Barnett amerikai tábornok szólott a közönséghez, lelkesen magasztalván Kossuthot s boldognak mondta magát, hogy valaha ő is hallotta a magyar nemzet eme nagy fiát szónokolni. Azután Charles P. Salen, a közmunkák igazgatója üdvözölte Cleveland város nevében az egybegyűlteket, mire az egyik zenekar játéka után Ch. F. Thwing, az egyetem nagyhírű igazgatója tartott lelkes beszédet. Azt mondotta a többi között, hogy a magyar himnusz szavait nem értette ugyan, de látta, hogy köny szökött a magyarok szemébe.

(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. november 2.) Internet: A clevelandi Kossuth-szobor leleplezési ünnepélye

Kossuth Statue in Cleveland’s University Circle
next to the Case Western Reserve University Campus:

Commemorative Book in Hungarian from the 1985 Restoration
Kossuth Szobor Emlékkönyv (searchable PDF)

Kossuth Select Speeches
Kossuth speeches book (PDF)

Lajos Kossuth Remembered at His Statue in Cleveland
A short speech by Lél F. Somogyi on 9/29/2018

Lajos Kossuth Statue in Cleveland, Why Kossuth is Great,
and Hungarian Organization Ties

Thoughts on Kossuth in a speech by Lél F. Somogyi on 9-29-2018

Kossuth Commemoration 2018