EME CÉLKITŰZÉSE

Cleveland és környéke magyarságának különálló szervezeteinek ernyőszervezete, amely egyesíti azokat és
érdekeit igyekszik képviselni, azáltal megtartani, ápolni, fejleszteni és terjeszteni a magyar kultúrát. Célja
továbbá a környék magyarságát szolgálni, a szervezet kezdeményezhet és szervezhet közügyet szolgáló
eseményeket.

Mészáros Andrea

Elnök

Mészáros Andrea Virginiában született, Clevelandban kezdte el az iskolát. 27 évig dolgozott, mint ügyvéd. Gyerek kora óta aktív tagja a Clevelandi cserkész mozgalomnak- a Clevelandi Cserkész Barátok Körének Választmány tagja, csapatparancsnok volt, és rendszeresen tanít a Külföldi Magyar Cserkészszövetségnek Nyári Magyar Iskola Táborában. A Clevelandi Magyar Történelmi Társulatnak elnöke és alelnöke volt, és jelenleg a Társulatnak igazgató tanács tagja.

Csibi Lóránd

Alelnök

Csibi Lóránd Erdélyben született, 2001 ben érkezett családjával Clevelandbe . 2005 óta egy orvostechnikai eszközöket gyártó cégnél kezdett el dolgozni, jelenleg műhelyvezető. Az Észak-ohiói Magyar Kultúrközpont választmányi tagja, valamint a Magyar Társaság vezetőségi tagja. 2012-2019 között a Magyar Media Alapítvány elnöke és a Bocskai Rádió felelős szerkesztője, vezetője. A Szent Erzsébet Kegyhely és a Szent Imre egyházközösség tagja. Rendszeresen készít riportokat a torontói Torontói Független Magyar Rádió számára, és a Clevelandi Magyarokért Alapítvány alapítója és elnöke.

Földesi József

Pénztáros

Földesi József Clevelandben született és nevelkedett. Gyermekkora óta cserkész és tagja a Szent Imre egyházközségnek, valamint a clevelandi Regös csoportot vezette. Jelenleg félidőben nyugdíjas, gépészként dolgozik.

László Petra

Titkár

László Petra Budapesten született, de a Cleveland State egyetemen végzett pszichológiából, majd a Case Western Reserve egyetemen végzett jogot. Ügyvédként dolgozott mielőtt négy gyermekes édesanya lett. Magyar baptista gyülekezetben nevelkedett, és jelenleg álasztmányi tagja a Cserkész Barátok Körének. Gyermekei mind járnak a clevelandi Magyar Iskolába, és cserkészek.

Szentkirályi Endre

Jegyző

Szentkirályi Endre Clevelandben született és nevelkedett, évtizedek óta aktív tagja a clevelandi cserkész közösségnek. Vezetőségi tagja a Clevelandi Magyar Történelmi Társulatnak és az Amerikai Magyar Koalíciónak.  Három könyvet  írt és szerkesztett a clevelandi magyar közösségről. Cleveland környékbeli gimnáziumban tanárként dolgozik.

Nádas Tas

Ellenőr

Nádas Tas chicágói születésű, ahol cserkészkedett és a Szent István templomnál ministrált. Clevelandbe költözött, ahol irodalmat és filozófiát végzett a Case Western Reserve egyetemen. Egészségügyben dolgozott 15 éven keresztül, mielőtt elvégezte a jogot a Cleveland State egyetemen. Jelenleg ügyvéd magánvállalkozásban. Továbbra is aktiv a cserkészetben, és ezt a nevelést szeretné fiának is átadni.

Sárosi Richárd

Ellenőr

Sárosi Richárd a clevelandi egyetemen végzett, majd a Cleveland tűzoltóságánál és a Cuyahoga megyénél dolgozott évtizedekig. A volt Verhovay Segély Egyesület (ma William Penn Association) tisztviselője, alelnöke a clevelandi Magyar Kultúrkertnek, és a Hungarian Cultural Center of Northeast Ohio és a Clevelandi Magyar
Történelmi Társulatnak tisztikarának tagja, valamint tagja a clevelandi Első Magyar Református egyháznak.

A szervezet múltbéli elnökei időrendi sorrendben:

Berczel Lajos, dr. Csutoros Elek, Beck Ferenc, Kováchy Miklós, Nagy Pál, dr. Baracs Henrik, Petrásh Lajos, Király Imre, Kemény György, Gobozy István, Körmendy István, Fodor József, Kováchy Gyula, Monoky István, Tóth Mihály, Laskó János, Gobozy István, Pokorny Ferenc, Donó András, Menyhárt Sándor, Kemes László, Kapossy Kati, Kőrössy János, Rátoni-Nagy Valéria, Szentkirályi Endre.