EME CÉLKITŰZÉSE

Cleveland és környéke magyarságának különálló szervezeteinek ernyőszervezete, amely egyesíti azokat és
érdekeit igyekszik képviselni, azáltal megtartani, ápolni, fejleszteni és terjeszteni a magyar kultúrát. Célja
továbbá a környék magyarságát szolgálni, a szervezet kezdeményezhet és szervezhet közügyet szolgáló
eseményeket.

Szentkirályi Endre

Elnök

Szentkirályi Endre Clevelandben született és nevelkedett, évtizedek óta aktív tagja a clevelandi cserkész közösségnek. Vezetőségi tagja a Clevelandi Magyar Történelmi Társulatnak és az Amerikai Magyar Koalíciónak. Három könyvet írt és szerkesztett a clevelandi magyar közösségről. Cleveland környékbeli gimnáziumban tanárként dolgozik.

Györky Judit

Alelnök

Györky Judit a Szent Imre templom közösségének aktiv tagja. Fő koordinátora a Clevelandben is megrendezendő augusztus 20 -ai Szent István Ünnepnek és fesztiválnak. Ez a rendezvény általában több mint ezer embert vonz be.                      Fiatal kora óta aktív a magyar cserkészekben, vendéglátás-menedzsment területen dolgozik egy belvárosi szállodában.

Stráda Pál

Pénztáros

Strada Pál, a helyi magyar cserkészcsapat volt parancsnoka, aki Cleveland területén született és nött fel. Tanulmányait a Szent Ignác Gimnáziumban és a Case Western Reserve Egyetemen végezte. Munkaterületét tekintve, infórmatikával foglalkozik.

Fazekas Róbert

Titkár

Fazekas Róbert 2010-ben érkezett Magyarországról az Egyesült Államokba. A magyar Evangélikus Egyház presbitere, illetve tagja a Magyar Társaság vezetőségi karának. Főszervezője az évenként megrendezendő Clevelandi Kossuth Emléknap-nak.       Jelenleg a feldolgozó-gyártóiparban dolgozik.

Boros Miklós

Jegyző

Boros Miklós a Clevelandi Magyar Múzeum önkéntese, a Szent Imre és Szent Erzsébet templomok közösségének aktiv tagja. A Cleveland State Egyetemen nyelvész, vallás összehasonlítási és matematikai diplomát szerzett, jelenleg középiskolai matematikát oktat. Szabadidejében a szórványos vallási közösségek történetét kutatja.

Daróczy Zsuzsa

Ellenőr

Daróczy Zsuzsa Cleveland, magyar közösségében nőtt fel. Cserkész- és regösként aktívan tevékenykedett, évek óta a Nyugat Református Templom főpresbitere. Iskolai végzettsége gyermekpszichológus. Munkakörét tekintve nyelvészként és forditóként dolgozik egy kormányhivatalnál.

Hokky Károly

Ellenőr

Hokky Károly Clevelandben nőtt fel. A Cserkész Barátok Köre kuratóriumjának volt tagja. Cserkésztevékenységi körébe beletartozott a segédtiszti illetve és ellenőri feladatok ellátása – a Lakewood Athletic Boosters-nál is. Számítógépes szakemberként dolgozik egy helyi iskola kerületben.

A szervezet múltbéli elnökei időrendi sorrendben:

Berczel Lajos, dr. Csutoros Elek, Beck Ferenc, Kováchy Miklós, Nagy Pál, dr. Baracs Henrik, Petrásh Lajos, Király Imre, Kemény György, Gobozy István, Körmendy István, Fodor József, Kováchy Gyula, Monoky István, Tóth Mihály, Laskó János, Gobozy István, Pokorny Ferenc, Donó András, Menyhárt Sándor, Kemes László, Kapossy Kati, Kőrössy János, Rátoni-Nagy Valéria.