Január 24-én, reggel tíz órakor a Szent Imre római katolikus templom alagsorában, huszonkét személy tizenkét különböző clevelandi egyesületet képviselve, megkezdte a 2015-ös évi Egyesült Magyar Egyletek, azaz az EME közgyűlést. A Bocskai Rádiótól Zsolt és jómagam vettünk részt.

DSC_4482

Az elnöknő,  Rátoni-Nagy Valéria nyitotta meg a gyűlést egy rövid imádsággal , majd a EME szabályzatát osztották szét . A tavaly évi jegyzőkönyvet apró módosításokkal kiegészítettük és egyhangúlag elfogadtuk a változtatásokat . Következett a tavalyi aktivitás főbb eseményei, amelyekre az EME rendezésében vagy annak közös rendezésében kerültek sorra. Ilyenek voltak a Március 15-ikei megemlékezési ünnepség, amelyen rádiónk munkatársa Hargitai István volt az ünnepi szónok. Majd a nagyon sikeres Chagrin Falls-i film fesztivál következett, ahol nagyon sokan tiszteletüket tették és nagyon sok pozitív visszajelzést kapott az EME. Természetesen az Októberi Forradalom és Szabadságharc emlékünnepsége is az ő vállukat nyomta, aminek szintén nagyszerűen eleget is tettek, Dr. Csák János volt londoni nagykövet volt az ünnepi szónok. Még sok kisebb-nagyobb eseményen, rendezvényen szerepet vállaltak a szervezésbe, lebonyolításban, ezekről is említést tettek.

Rátoni-Nagy Valéria , az EME elnöke

Rátoni-Nagy Valéria , az EME elnöke

Következett Lázár Andrea pénztárosi beszámolója majd szomorúan megemlékeztünk a közülünk eltávozottakra, akik aktív tagjai voltak az egyesületnek.

Ezek után következtek egyenként a beszámolók, elsőnek Szabó Éva a magyar múzeum igazgatója beszélt a diaszpóra tanács tavalyi gyűléséről és annak a jövőbeli terveiről. Majd a múzeumköltözési körüli bonyodalmakra is fölhívta a figyelmünket azzal a szándékkal, hogy tudassuk mindenkivel a lehetőségünkhöz mérten a nagy újra megnyitás dátumát, amelyet március 21-ére terveznek. Különböző érdekes dátumokra is fölhívta a figyelmünket, amelyeket természetesen mi is megosztunk az eseménynaptárunkban majd önökkel.

Dr. Gárdosi Rita a Cleveland Staten elindított Fullbright Scholarschip programról beszélt, melynek ő a vezetője,  annak előnyeiről és lehetőségeiről tartott egy tartalmas beszámolót, melyet kiegészített néhány fontos kezdeményezéssel úgy a saját, mint két magyarországi egyetem részéről.

DSC_4489

Dr. Gárdosi Rita

 

Örömteli hírt közölt Peller Ildikó, aki nevén nevezte az új papot, aki a tervek szerint már csak az amerikai hatóságok hivatalos papírjaira vár csak, ahhoz hogy elfoglalhassa a Szent Imre templom plébánosi tisztségét. Az ő neve Mezei András és 39 éves.

Dr Szentkirályi Endre az Amerikai-Magyar koalíció évzáró gyűlésén szerzett információkat osztotta meg és beszélt még a jövőbeli tervekről is.

Tábor Bea a CSBK elnöke is beszámolt a hátuk mögött hagyott egy évről, amely gazdag eseményekkel volt teletűzdelve, megköszönte a mindennemű segítséget, amit kaptak a többi magyar egyesülettől és egyénektől.

Mary Jane Molnár az Észak Kelet Ohiói Magyar Kultúr Központ elnöke úgyszintén visszatekintett röviden a múlt évre, elmondása szerint egy sikeres évet zártak ők is.

Szentkirályi Judit a magyar iskola igazgatónője magáról az iskola összetételéről ejtett néhány szót, kiemelve a számok tükrébe a diákok számát. A magyar iskola nemzetépítő és magyarságtudat erősítő voltával mindenki egyetértett.

Zsolttal közösen mi is beszámoltunk a rádió elmúlt egyéves tevékenységéről, újra kihangsúlyozva a média fontosságát egy közösség életében és azt a híd szerepet, amit a rádiónak szánunk a clevelandi magyarság mindennapjaiban.

Három óra elteltével jó hangulatba köszöntünk el egymástól, mindenki fölvértezve új lendülettel és sok új információval, amelyet a következő egy évben kamatoztatni is fog. Mivel mindannyian tudjuk, (ha nem tudjuk, hát jegyezzük meg), hogy a mai világba az információ az hatalom, élni kell vele, de visszaélni sosem.

Forrás: bocskairadio.org